klauzula informacyjna

Polityka prywatności i pliki "cookies"

Pliki Cookies

Prywatność osób odwiedzających nasze serwisy internetowe ma dla nas priorytetowe znaczenie. Informujemy, iż dokładamy wszelkich starań, aby zgodnie z obowiązującym prawem zagwarantować poufność posiadanych danych osobowych. Gwarantujemy, że zgodnie z obowiązującym prawem, nie będziemy bez zgody zainteresowanych osób, przekazywać ani udostępniać zebranych danych osobowych.
Korzystając ze stron naszego serwisu internetowego potwierdzacie Państwo pełną akceptację następujących warunków: Zbieranie, wykorzystanie i bezpieczeństwo danych Statystyki zbiorcze dotyczące odwiedzin oraz inne informacje związane z witryną, które nie pozwalają na identyfikację Użytkowników, są wykorzystywane przez nas wyłącznie do poprawy jakości i optymalizacji działania naszego serwisu.

Cała zawartość serwisu jest ogólnie dostępna. Oznacza to brak konieczności rejestracji i podawania swoich danych osobowych. W szczególnych przypadkach (prośby i zapytania) może zachodzić potrzeba podania przez Użytkownika poszczególnych danych osobowych (imię i nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej, numer telefonu). Dane te będą przetwarzane tylko za zgodą Użytkownika.


Wykorzystanie plików cookies

Użytkownik odwiedzający naszą witrynę akceptuje fakt, iż na jego komputerze mogą zostać umieszczane tzw. pliki cookie (jeśli użytkownik ustawił opcję akceptowania tych plików). Pliki te są odczytywane przy kolejnych odwiedzinach serwisu i pozwalają optymalizować jego działanie. Użytkownik może skonfigurować swoją przeglądarkę internetową tak, aby pliki cookie nie były zapisywane, jednak w niektórych przypadkach zgoda na ich zapisywanie będzie wymagana i konieczna do pełnego korzystania z serwisu. W celach technicznych oraz statystycznych analizujemy informacje dotyczące wykorzystania serwisów przez Użytkowników.

POLITYKA PRYWATNOŚCI RODO

Cele przetwarzania, oraz podstawa prawna przetwarzania Pąństwa danych osobowych
 • Podjęcie działania na Pani/Pana żądanie tj. odpowiedzi na zapytanie, przygotowanie wyceny zabudowy Komandor (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO
 • udzielenia odpowiedzi na wszelkie skierowane zapytania i kontaktu w tym zakresie ( art. 6 ust. 1 lit. a) RODO)
 • prawnie uzasadniony interes Administratora w postaci marketingu produktów i usług Administratora lub strony trzeciej, kontaktu, w tym prowadzenia korespondencji oraz obrony przed potencjalnymi roszczeniami. ( art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)

Okres przetwarzanina danych osobowych:

Administrator może przechowywać Pani/Pana dane osobowe nie dłużej niż 1 rok od zgłoszenia do systemu, chyba, że realizacja celu będzie wymagała dłuższego przechowywania

Odbiorcy danych:

Podane przez Panią/Pana dane osobowe, mogą być udostępnione podmiotom współpracującym z Administratorem, na podstawie zawartych umów, w szczególności podmiotom świadczącym usługi: projektowe, pomiarowe, monterskie, wsparcia dla systemów informatycznych służących do obsługi klientów, marketingowe itp. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie zawartych umów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych.

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
 • prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych
 • prawo żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
 • prawo żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
 • prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację –
  w przypadkach, kiedy przetwarzamy Pani/Pana dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
 • prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, tj. prawo otrzymania Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym,
 • powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Pani/Panu tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie Pani/Pana zgody,
 • prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych.

Powyższe prawa można zrealizować poprzez kontakt z Administratorem. Informuje się, że cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Pani/Pana danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Administrator danych osobowych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie:
Autoryzowany Dealer Komandor
Stolarstwo R.Czubrychowski
01-381 Warszawa,
ul.Powstańców Śląskich 5,
NIP: 534 101 04 27
Skontaktować się z nami można w następujący sposób:
listownie na adres:
ul. Powstańców Ślaskich 5, 01-381 Warszawa.
drogą poczty elektronicznej na adres:
salon@komandor-warszawa.pl